CHAP LIQUID

CHAP LIQUID

CHAP LIQUID

NEDEN ? CHAP LIQUID BIO PLANT BOOSTER
DOĞANIN GİZLİ GÜCÜ 

Chap Liquid Bio Plant Booster, toprak ve kök sistemi için Trichoderma sp., Bacillus megaterium., Bacillus sp., Actinomycetes gibi çok sayı da yararlı mikroorganizmalar içeren %100 organik mikrobiyolojik ürünüdür. Bitkilerin doğal bir yaşam alanı olan toprak, yıldan yıla bitki koruma ve bitkilerin tamamlayıcı beslenmesi için kimyasal ürünlerin sürekli kullanımı ile kirlenmiştir. Bitkinin başarılı büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyulduğu gıda miktarının belirlenmesi, özellikle çok yıllı ürünler söz konusu olduğunda daha zordur ve  fazla gübrelenirse toprağın tuzlanma ihtimali olup bitki verimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Doğal ürünler kullanılarak yapılan ekolojik üretiminde bu risk en aza indirilmiştir, ama hazırladığımız Chap Liquid Bio Plant Booster'ın kullanılmasıyla bu risk hiç de mevcut değildir. Ürünümüzün ana özelliği % 100 doğal bir müstahzar olmasıdır. Saygın sertifikalı kurumlarca verilen çok sayıda sertifikalar bunu kanıtlamaktadır.
Doğal gübremiz bitkinin başarılı bir şekilde gelişmesi için gerekli olan tüm besin maddelerini içerir, çünkü bunlar bitkiye en kolay ulaşılabilecek formlarında ve doğrudan benimsenmektedir. Gübremizde bulunan mikroflora, bitkilerin doğru beslenmesi ve gelişmesi için önemli sayısız mikrobiyolojik süreçlerini sağlamaktadır.
Bitkinin kullanmadığı tüm aşırı gübre boşa sayılmamakta, yani mevcut aktif mikroorganizmalar çok sayıda mikrobiyolojik ve kimyasal süreçleri ile gübreyi değiştirip verimli toprağa, humusa dönüştürmektedir.
Bio Plant Booster'ın uzun süreli kullanımı ile toprak canlandırılır, verimliliği artar, doğal yaşam alanları olan bitkiler için ideal koşullar yaratmaktadır. Chap Liquid Bio Plant Booster, tüm bitkinin patojenik mantarların saldırılarına karşı korunmasına ve aynı zamanda düşük sıcaklıklardan kaynaklanan strese karşı eşsiz ve çok önemli bir yeteneğe sahiptir. Biofungisidal etkinliğine ek olarak, Bio Plant Booster yüksek gübreleme ve kataliz gücüne sahiptir. 
Nasıl?

Bio Plant Booster Trichoderma sp. (1x108) mantar ile doğal olarak zengindir. Bu mantarın varlığı toprakta arzu edilir, çünkü bitkilerin kök sistemine saldıran Phytium, Phytophtora, Rhizocotina, Verticilium ve Fusarium gibi patojenik mantarlardan karşı toprağı korumaktadır. Patojenik mikroorganizmalara karşı mücadelede başarılı etkilerin geniş spektrumuna bağlı olarak, Trichoderma sp. organik üretiminde biyofungisit olarak kullanılmaktadır. Zararlılara karşı koruma amacı ile tarımda kullanılan birçok kimyasaldan farklı olarak, bu mantarlar hem çevreye hem de insanlara karşı tamamen zararsızdır. Geleneksel tarımda yıllarca kullanılan kimyasallar sayesinde ciddi bir çevre kirlenmesi ve toprak zehirlenmesi yaşanmıştır.  Trichoderma cinsinin mantarları toprağın hızlı kolonileşmesi ile biyoçeşitliliğin ciddi şekilde zarar gördüğü toprak dengesinin yeniden kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Enzimleri ve sekonder metabolitleri, ölümüne yol açan patojenik hücre duvarını eritme yeteneğine sahiptir ve bu nedenle belirli bir kültürün saldırısını önleme konusunda önleyici davranmaktadır. Bu etkinlik, sayılan cins mantarlarının çalışmalarından sadece bir tanesi. Aynı zamanda, mikoparasitizm, hiperparasitizm, antibiyozis ve benzer süreçleri ile besin maddeleri için rekabet etme yeteneğine de sahiptirler, bu da bitkin ve kökünün büyümesini stimüle etmesini doğrudan etkiler ve bitkinin zararlı mikroorganizmaların saldırılarına karşı direncini arttırır. Trichoderma sp. bitkinin daha iyi büyümesini ve daha yüksek verimliliğini sağlayan biyolojik uyararıcıları ve oksinler, sitokininler, giberelinler gibi hormonları yaratma kabiliyetine sahiptir.
Mantarın Trichoderma sp. yanısıra ürünümüzde B. megaterium (12x108) ve Bacillus sp. (2,3x108) gibi Bacillus cinsinden pozitif bakterilerin büyük bir varlığı ıspatlanmaktadır. Bu cinsin bakterileri biyolojik ve geleneksel bitki koruma üretiminde kullanılmaktadır.
B. megateriumun rolü hem bitki hem de toprak için çok sayıdadır. B. Megaterium, fosfor dönüşümünde katılır, azot fiksasyon yeteneğine sahiptir, büyüme hormonu ve B12 vitamini gelişiminde önemli bir rol oynar, toprağın biyokatalizörü olarak görev yapmaktadır. Topraktaki rolü ve topraktaki diğer bakteriler üzerindeki faydalı etkisi, bitkilerinin fosfor ile beslenmesini sağlamaktadır. Bacillus sp. cinsindeki bakteriler çok sayıda ikincil metabolitler sentezler, böylece besin maddelerinin bitkilere erişilebilirliğini arttırmaktadır. Bacillus sp. cinsindeki bakteriler bitkinin verimliliğini ve büyümesini arttırmaktadır. Bacillus sp. toprak sterilizasyonu yapmaktadır.
Actinomycetes (2 x 105), Chap Liquid Bio Plant Booster'ın doğal ürününde çok miktarda bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar toprağa besin maddelerini sağlarlar ve humus oluşumunda önemli rol oynamaktalar. Toprak yapısının ve verimliliğin iyi özelliklerinden dolayı özellerdir. Bakteriler kök bölgesinin daha hızlı büyümesini etkilemektedir.
Chap Liquid Bio Plant Booster'de yararlı mikroorganizmaların gelişimi % 11 gibi yüksek oranda fulvo ve hümik asitler tarafından sağlanmakta ve bu da onu büyük ölçüde canlandırmaktadır.
Toprak koşullarına ayarlanmış oldukça işlevsel mikrobiyozosleri oluşturan yararlı mikroorganizmaların zengin içeriğine ek olarak, Chap Liquid Bio Plant Booster bitkilerin en önemli besin kaynağı olduğu için, sağlıklı toprağın temeli olan, yaklaşık % 67 oranında organik madde içermektedir.
% 40'lık organik karbon yüksek içeriği, topraktaki organik maddenin eritmesi için yüksek bir potansiyele işaret etmektedir. Amonifikasyon için ideal C:N oranı 
20-25:1'dir. Karbon ve nitrojen arasındaki bu ilişki ile azot salınır ve bitkiler tarafından kabul edilmesi sağlanmaktadır. Azot kullanımının önemine ek olarak, karbon toprak yapısını iyileştirir, yer altı suların azotun yıkamasını azaltır, topraktaki yararlı mikroorganizmaların sayısını arttırır, toprağın asitliğini azaltır. Doğal Chap Liquid Bio Plant Booster uygulayarak toprağa karbon ekleyerek, toprak bozulması önlenir ve kimyasal gübre ve pestisidler ile kirlenmiş arazi rejenerasyonu artmaktadır.

Chap Liquid Bio Plant Booster beslenmeyi iyileştirmek ve bitkilerde verimliliğini arttırmak için tasarlanan rizosferik ve azotofiks yapan bakterilerin bir ürünüdür.
Chap Liquid Bio Plant Booster, tohum çimlenmesini artırır, bitkilerin gelişimini hızlandırır ve çeşitli fitopatojenik mikroorganizmalarla enfeksiyonu azaltmaktadır.
Chap Liquid Bio Plant Booster'ı toprağa koyarak, topraktaki pozitif mikroorganizmaların sayısı artmakta, böylece bitkilerin daha iyi beslenmesi sağlanır ve tarımda verimlilik arttırmaktadır.
Chap Liquid Bio Plant Booster ürünü:  
• Kültür bitkiler tarafından besin maddelerinin benimsenmesini sağlar.
• Tohum çimlenmesini arttırır.
• Bitkilerin gelişimini hızlandırır.
• Fitopatojenik organizmalar tarafından bitki ve toprak kirlenmesini azaltır.
• Uzun vadeli bitki verimliliğini artar. 
• Su tüketimini düzenler.
• Bu iki makro elemanların daha iyi benimsenmesi için azotofix ve fosfor mobilize eden bakterileri içerir.
• Bitkilerin kuraklığa, düşük sıcaklıklara karşı direncini arttırır.
• Kök sistemini rizosfer bölgesinde (kök bölgesi) patojenik mantarların saldırılarına karşı korur. 
• Toprak rejenerasyonunu gerçekleştirir.
• Organik ve mineral maddelerin eritme ve mobilizasyonunu işler, gübreleme ihtiyacını azaltır.
• Topraktaki organik madde içeriğini arttırır. 
• Bitkinin kök sistemini yenilip güçlendirir ve daha iyi köklenmeyi destekler. 
• Tomurcuk, çiçeklenme ve çiçek büyümesinin canlandırılmasını etkiler.
• % 30-100 oranında verimliliği arttırır. 
• Mikroorganizmalar, kök ağırlığındaki artışı % 100-300 oranında etkiler. 
Bitki örtüsü boyunca folyo ve gübreleme ile uygulanır. Her türlü toprak ve yapay alt tabakalarda kullanılmaktadır.
Doz: 2.5 L / 100L su.
Tek başına veya diğer ürünlerimiz ile birlikte kullanılabilir. Ürünün bitkiler, hayvanlar, insanlar veya yeraltı suları ve çevre üzerindeki hiçbir zararlı etkisi bulunmamaktadır.
 Şirket İnvest Eko AB'de % 100 organik distribütör ve üretici olarak tescil edilmiştir. 
Ürün uluslararası kurumlarda ve üniversitelerde test edilmiştir.
Dünyanın en büyük sertifikalı organik organizasyonu olan Ecocert'ten (AB Yönetmeliği 834/2007, 889/2008) bir sertifikaya sahiptir Balkanlar'daki tek şirkettir.
Invest Eko d.o.o (Ltd. Şti) ürünleri tüm dünyadaki organik üretim yönetmeliklerine uygundur.

Firmamız Hakkından Yeniliklerden ilk Siz Haberdar Olun